Svenska träd

20 september, 2017 av morbylangabibliotek

Facklitteratur:
Bergenholtz, Känn igen 25 träd och buskar
Casta, Sofis trädexpedition
Gamlin, Träd
Harlow, Kul att kunna om våra träd
Karlsson, Trädsus och bladsus
Klinting, Första trädboken
Scott, Botanicum
Svensson-Rune, Första boken om träd

Skönlitteratur:
Bengtsson, Det kittlar när  löven kommer
Gefen, Det hjärtformade lövet
Jeffers, Den sitter fast
Lind, Äskil äter träd
Löfgren, Det underbara trädet
MacFie, Trippe trädkramare
Mendel-Hartvig, Vakna min kastanj
Murray Brodin, Förbaskade träd
Röstlund, Ina och trädandarna
Vidén, Gilis och Gunnar fäller en björk
Wieslander, Mamma Mu klättrar i träd

Länkar:
Svenska träd av Skogssverige
https://www.skogssverige.se/node/38352

 Memory
http://bioresurs.uu.se/wp-content/uploads/2017/11/Bilagan2_2004_juni.pdf

 Ulrika Kjellbergs lektion om träd
http://www.lektion.se/lessons/lesson.php?id=19148

 Talande träd – vad träd kan berätta
http://bioresurs.uu.se/wp-content/uploads/2017/01/bilagan2006_2_november.pdf

 Naturhistoriska museets info om träd
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/vaxter/frovaxterfanerogamer/trad.10331.html

Filmer från Youtube:
Bildspel med svenska träd:
https://www.youtube.com/watch?v=-UgaZxtVL3I

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: